Diensten

Administratieve dienstverlening:

Administratie: (zowel bij u op kantoor als bij mij)

•Verzorgen van de volledige administratie, zoals verkoop, inkoop, bank, kas ed

•Debiteurenadministratie

•Crediteurenadministratie

•Facturatie

•Salarisadministratie

•Opstellen van tussentijdse rapportages

Belastingen:

•Aangifte BTW

•Aangifte Loonheffing

•Aangifte Vennootschapsbelasting

•Aangifte inkomstenbelasting

•Afhandelen van correspondentie met de belastingdienst

•Toeslagen

Accountancy:

•Opstellen van de jaarrekening

•Deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

(Voor de tarieven kunt u contact opnemen via de bijbehorende pagina)